Noul sef al PSD Suceava-Insuccesul trebuie sA ni-l asumAm la modul solidar

Iordache a dat totul pentru a-Si asigura victoria. El Si-a arAtat elocinTa citInd din Pierre de Coubertine Si recitInd din Nichita StAnescu precum Si sinceritatea prezentInd un raport In care a spus lucrurilor pe nume dezvAluind cauzele insuccesului PSD la alegerile de anul trecut. Iordache a arAtat cA principala cauzA a rezultatelor slabe obTinute de organizaTia municipalA Suceava a PSD la alegerile locale de anul trecut a reprezentat-o lipsa de dialog cu membrii noStri Si cu electoratul. El a criticat modul In care au fost Intocmite listele de candidaTi Intr-un cerc Inchis departe de ochii organizaTiei consecinTa fiind aceea cA acei candidaTi au fost lipsiTi de legitimitate. Iordache a lAsat astfel sA se InTeleagA un lucru Stiut deja Si anume cA o bunA parte dintre membrii PSD nu Si-au votat proprii candidaTi. Deciziile pripite luate unilateral sau In cerc restrIns fArA consultarea celorlalTi factori din campania electoralA au fAcut ca In mai multe cazuri sA fie IncAlcate hotArIrile adoptate de la o zi la alta, a spus Iordache. El a subliniat cA In municipiul Suceava campania electoralA a fost abordatA la modul stereotip Si condusA In mod arbitrar Si cA mesajele electorale au fost difuze Si lipsite de relevanTA. Virginel Iordache s-a legat de foSti Sefi de instituTii membri PSD care nu s-au implicat In munca de partid deSi au obTinut funcTiile cu sprijinul partidului. FArA sA-i nominalizate Iordache a spus cA respectivii au dat dovadA de lipsA aproape totalA de implicare care a avut repercusiuni negative asupra activitATii organizaTiei. El a amintit Si de sondajele de opinie cArora le-a fost acordat un credit nejustificat Si care au creat o stare de euforie, de autosuficienTA. Iordache Si-a fAcut mea culpa pentru faptul cA nu a Indeplinit criteriul de performanTA la alegerile generale Si anume realizarea a 24.000 de voturi. El a arAtat cA In turul IntIi la nivelul municipiului Suceava s-au Inregistrat 18.215 voturi pentru PSD, iar In turul al doilea 19.424, adicA cu 7.200 de voturi mai multe decIt cele luate de PSD pentru Consiliul JudeTean la alegerile locale. Fondurile de campanie limitate ca urmare a reacTiei negative a unor grupuri de oameni de afaceri faTA de unii candidaTi PSD, dar mai ales cheltuirea haoticA a lor pe mijloace de propagandA cu eficienTA scAzutA au creat o stare de suspiciune Si neIncredere Intre cei care coordonau aceastA activitate, a menTionat Iordache, care a adAugat insuccesul trebuie sA ni-l asumAm la modul solidar. Raportul de activitate prezentat de Virginel Iordache cuprinde Si lucruri pozitive, printre acestea figurInd la loc de cinste primirea fAcutA liderului naTional al PSD Adrian NAstase. SA nu uitAm cIt de bine au fost organizate vizitele domnului Adrian NAstase, a punctat Iordache. El a spus cA ISi depune candidatura Si din motive de orgoliu personal pentru a duce mai departe munca pe care a desfASurat-o In fruntea organizaTiei ca preSedinte interimar. DacA consideraTi cA In fruntea organizaTiei municipale s-ar putea afla eventual un profesor cu numele meu vA rog sA-l votaTi. DacA credeTi cA aS impieta cu ceva sau aS pAta cu ceva imaginea PSD vA rog nu-mi faceTi rAu sA mA votaTi, le-a spus Iordache delegaTilor prezenTi al ConferinTa de alegeri, cArora le-a mai transmis nu fiTi pArtaSi la influenTele care s-ar putea sA fi existat. SA nu confunzi niciodatA/ Ceea ce este real cu ceea ce este adevArat/ Ceea ce este real este/ Ceea ce este adevArat se este, a recitat Iordache din Nichita StAnescu. El a sunat mobilizarea pentru alegerile viitoare apreciind cA vremea reflecTiilor Si analizelor a trecut.