Noul sef al PSD Suceava-Insuccesul trebuie sA ni-l asumAm la modul solidar

Iordache a dat totul pentru a-Si asigura victoria. El Si-a arAtat elocinTa citInd din Pierre de Coubertine Si recitInd din Nichita StAnescu precum Si sinceritatea prezentInd un raport In care a spus lucrurilor pe nume dezvAluind cauzele insuccesului PSD la alegerile de anul trecut. Iordache a arAtat cA principala cauzA a rezultatelor slabe obTinute de organizaTia municipalA Suceava a PSD la alegerile locale de anul trecut a reprezentat-o lipsa de dialog cu membrii noStri Si cu electoratul. El a criticat modul In care au fost Intocmite listele de candidaTi Intr-un cerc Inchis departe de ochii organizaTiei consecinTa fiind aceea cA acei candidaTi au fost lipsiTi de legitimitate. Iordache a lAsat astfel sA se InTeleagA un lucru Stiut deja Si anume cA o bunA parte dintre membrii PSD nu Si-au votat proprii candidaTi. Deciziile pripite luate unilateral sau In cerc restrIns fArA consultarea celorlalTi factori din campania electoralA au fAcut ca In mai multe cazuri sA fie IncAlcate hotArIrile adoptate de la o zi la alta, a spus Iordache. El a subliniat cA In municipiul Suceava campania electoralA a fost abordatA la modul stereotip Si condusA In mod arbitrar Si cA mesajele electorale au fost difuze Si lipsite de relevanTA. Virginel Iordache s-a legat de foSti Sefi de instituTii membri PSD care nu s-au implicat In munca de partid deSi au obTinut funcTiile cu sprijinul partidului. FArA sA-i nominalizate Iordache a spus cA respectivii au dat dovadA de lipsA aproape totalA de implicare care a avut repercusiuni negative asupra activitATii organizaTiei.