Bejinariu: Senatorul Flutur da dovada ca nu prea a iesit demult din codru

AfirmaTia aparTine deputatului PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, Si a fost fAcutA sImbAtA In cadrul ConferinTei de alegeri a organizaTiei municipale Suceava a PSD. Tonul critic al parlamentarului social democrat a fost generat de recentele declaraTii ale senatorului PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, care s-a pronunTat pentru schimbarea din funcTie a preSedintelui PSD al Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza. SA vii sA spui cA preSedintele Consiliului JudeTean trebuie schimbat pentru cA acolo sunt banii Si banii trebuie sA fie la noi pentru cA noi deTinem puterea In TarA mi se pare o lipsA crasA de bun simT , de sfidare a electoratului Si impunerea bunului plac, a spus Bejinariu. El a arAtat cA MIrza a fost ales preSedinte al Consiliului JudeTean Suceava prin votul a douA treimi dintre consilieri Si a apreciat cA modificArile pe care actuala putere vrea sA le aducA Legii 215 a administraTiei publice locale In sensul ca alegerea preSedintelui Consiliului JudeTean sA se facA printr-o majoritate simplA va duce la anarhie Si la destabilizare. Deputatul PSD de Suceava considerA cA actuala putere ar trebui sA fie interesatA In primul rInd de ceea ce se IntImplA In TarA. Trebuie sA vadA cA lucrurile nu stau chiar aSa cum le-au prezentat In campanie. SA gIndeascA ce fac cu subvenTiile din agriculturA, sA gIndeascA ce fac cu medicamentele gratuite, sA vadA ce fac cu accizele, cu impozitele, care Incep sA creascA In fiecare zi, a subliniat Bejinariu. El a precizat cA PSD va face o opoziTie constructivA Si cA va milita pentru o atitudine civilizatA In raport cu adversarii politici.