Serii castigatoare

ANUNT

Seriile chestionarelor desemnate cAStigAtoare prin tragerea ia sorTi ce a avut loc In 23 martie 2005 In sediul SDFEE Suceava sunt:

08303 | 06837 06788 08230 | 07711
07098 | 08417 07986 06734 | 08297

CAStigAtorii sunt aSteptaTi In perioada 28 martie – 3 aprilie a.c,, Intre orele 7.00 -15.00, la sediu! SDFEE Suceava din str. Stefan cel Mare nr. 24, camera 312, cu taloanele corespunzAtoare seriilor cAStigAtoare, pentru a-Si ridica premiile. Alte informaTii ia telefon: 0234 205765.