Amenzi pentru nerespectarea normelor de mediu

Mai mult, adjunctul Sefului GArzii Regionale de Mediu, Adriana Iordache, a declarat cA unitatea In cauzA a degradat calitatea solului pe un teren situat Intre sediul firmei Si malul stIng al pIrIului VoroneT, prin manipularea necorespunzAtoare a materialului lemnos Si depozitarea necontrolatA a acestuia Si a fierului vechi. Ea a spus cA o altA amendA, dar de 50 de milioane de lei, a fost aplicatA societATii ProducTie PrestAri din Bilca, pentru deteriorarea solului prin depozitarea la IntImplare a buStenilor Si rumeguSului. SAptAmIna trecutA, comisarii de mediu suceveni au aplicat alte 12 amenzi In valoare de aproximativ 180 de milioane de lei.