Sanctiuni pentru directorii de spitale sucevene unde nu se limiteaza vizitele

El a declarat cA In ciuda adreselor transmise sAptAmIna trecutA, spitalele sunt pline de vizitatori, Si a precizat cA sancTiunile ar urma sA fie dictate Impotriva directorilor acestor unitATi sanitare, sau a persoanelor desemnate sA rAspundA de aplicarea deciziei DSP. Doctorul Irimie a mai spus cA secTiile de Boli InfecTioase nu sunt supraaglomerate din pricina virozelor Si a gripei, IntrucIt foarte mulTi pacienTi se trateazA In ambulatoriu. In acelaSi timp, el a subliniat cA nici un spital nu a comunicat cA ar IntImpina probleme In aprovizionarea cu medicamente Si materiale sanitare, necesare inclusiv pentru tratarea afecTiunilor respiratorii. In ultima vreme, incidenTa infecTiilor acute respiratorii a depASit limitele sezoniere aSteptate. In sAptAmIna 14-20 martie, la DirecTia de SAnAtate PublicA Suceava au fost raportate 3 mii 119 infecTii acute ale cAilor respiratorii superioare cu 167 de internAri, o mie 57 de cazuri de pneumonie Si bronhopneumonie cu 133 de internAri Si 148 de cazuri de gripA diagnosticate clinic, cu 26 de internAri. Majoritatea ImbolnAvirilor au fost semnalate la grupa de vIrstA 0-14 ani.