Prefectul de Suceava In rAzboi cu Curtea de Conturi

Onofrei a declarat cA instituTia suceveanA a dat descArcare de gestiune mai multor administraTii locale In condiTiile In care In unele cazuri au fost depistate nereguli majore In cheltuirea banului public. E un semnal foarte grav pentru cA foarte multe administraTii locale fac uz de faptul cA a trecut Camera de Conturi Si a gAsit totul In regulA Si nu e In regulA. O sA adun toate cazurile Si o sA fac o sesizare cAtre Curtea de Conturi a RomAniei, a spus prefectul. El a adAugat cA va cere parlamentarilor suceveni sA facA interpelAri pe aceastA temA In Parlament, instituTie cAreia Ii este subordonatA Curtea de Conturi a RomAniei. Am foarte mari Indoieli cA instituTia suceveanA sub Inaltul patronaj al domnului Hurjui(nr- directorul Camerei de Conturi Suceava) Si-a fAcut treaba cu responsabilitate In ultimii ani, a mai spus Onofrei. Nu este pentru prima datA cInd prefectul se ia de Camera de Conturi Suceava, In special de directorul acesteia. Nu cu mult timp In urmA Onofrei s-a arAtat nemulTumit de modul In care Camera de Conturi Suceava colaboreazA cu instituTia pe care o conduce. Onofrei a declarat cA a solicitat conducerii CurTii de Conturi o serie de informaTii la care cu greu a primit rAspuns, rAspuns pe care l-a catalogat ca fiind obraznic. RAspunsurile de la Curtea de Conturi sInt foarte grave. Si anume cA Prefectura nu are nici o treabA, cA ei sInt In subordinea Parlamentului, au un program de controale foarte precis Si cA Prefectura sau orice altA instituTie nu se poate implica In problemele lor. Eu sInt foarte conStient care sInt atribuTiile Si limitele In care prefectul poate sA se amestece In problemele CurTii de Conturi, ca Si la justiTie de fapt, dar prin lege prefectul poate solicita informaTii Si sA le Si primeascA. Am cerut anumite informaTii la care dupA ce mi s-a explicat Intr-un preambul foarte lung cA prefectul nu are nici o treabA Si cA sInt foarte independenTi, am primit informaTiile, cu menTiunea finalA cA acesta este un gest de bunAvoinTA Si nu de datorie. RAspunsul l-am primit, cu obrAznicia necesarA, a relatat Onofrei. Prefectul a criticat comportamentul Sefului CurTii de Conturi Ioan Hurjui, apreciind cA In judeTul Suceava aceastA instituTie este un fel de stat In stat.