Amenzi si avertismente firmelor sucevene care nu respecta legislatia muncii

Potrivit unui raport al ITM, cu avertismente s-au pricopsit firme precum Oil Star AdIncata, Oil Fluid Gura Humorului, Agroprest Service Suceava Si Viodram MiliSAuTi, pentru neIndeplinirea mAsurilor obligatorii dispuse de inspectorul de muncA sau pentru lipsa instrucTiunilor proprii de securitate a muncii. CIt priveSte amenzile, acestea au valori cuprinse Intre 10 Si 45 de milioane de lei Si totalizeazA 160 de milioane de lei. Cea mai mare amendA, de 45 de milioane, a fost aplicatA administratorului firmei Promanta Suceava, deoarece a refuzat sA furnizeze inspectorului de muncA informaTiile necesare efectuArii controlului.