Plingere penala pentru evaziune fiscala impotriva administratorului MECANEX

Firma humoreanA a efectuat aprovizionAri de mArfuri de la 27 de societATi fantomA, din peste 13 judeTe ale TArii, toate facturile In baza cArora s-au efectuat aceste tranzacTii fiind false. Controlul anterior efectuat de Garda FinanciarA Suceava, a stabilit cA prin Inregistrarea In contabilitate a documentelor de aprovizionare cu mArfurile respective In mod ilegal, firma din Gura Humorului a denaturat rezultatele financiare, InregistrInd o evaziunea fiscalA de peste 3 miliarde de lei, din care 1,8 miliarde reprezintA diminuarea impozitului pe profit, iar 1,4 miliarde de lei neplata Taxei pe Valoarea AdAugatA. AvInd In vedere toate aceste aspecte, Garda FinanciarA Suceava a trimis dosarul firmei humorene la Parchet In vederea Inceperii urmAririi penale a administratorului acesteia.