Suspiciuni privind legalitatea Comisiei ce a avizat transferul terenurilor SCA

Prefectul Orest Onofrei a declarat luni cA existA suspiciuni cA hotArIrea respectivA ar putea fi ilegalA TinInd cont de faptul cA printre cei care au votat-o s-au aflat Si persoane care au beneficiat de parcele de teren In zona METRO. VerificAm acum dacA hotArIrea Comisiei judeTene de fond funciar a fost legalA TinInd cont de faptul cA unii din cei care Si-au atribuit terenuri In zona METRO erau membri ai comisiei. Asta InseamnA cA au votat propriile lor terenuri, a spus Onofrei. Amintim cA Ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur a cerut Prefecturii Suceava sA sesizeze PNA In legAturA cu tranzacTiile cu terenuri din zona METRO. Flutur a declarat recent cA organele In drept ar trebui sA-i verifice In primul rInd pe cei care au promovat In anul 2002 HotArIrea de Guvern prin care au fost trecute din domeniul public In cel privat 86,93 de hectare ale StaTiunii de CercetAri Agricole Suceava (SCA, primul pas fAcut spre ceea ce el a numit specula cu terenuri. Raportul Comisiei numite de prefect sA verifice tranzacTiile cu terenuri din zona METRO aratA cA o mare parte dintre acestea au fost efectuate Inaintea apariTiei HotArIrii de Guvern . Astfel, o parte dintre foStii proprietari de teren la SCA Suceava, deTinAtori de acTiuni la aceastA StaTiune, au fost contactaTi de diverse persoane care le-au achiziTionat acTiunile, cu menTiunea consimt la intabularea dreptului de proprietate pe numele cumpArAtorilor, astfel cum s-a prevAzut In acest act. AceastA situaTie, de tranzacTionare a unor terenuri care ar urma sA treacA In domeniul privat a presupus un lanT Intreg de persoane publice care au fost implicate, situaTie care nu pare IntImplAtoare, a spus atunci Onofrei. El a arAtat cA peste 40 la sutA din terenuri, reprezentInd 34,52 hectare de teren au fost tranzacTionate Inainte Si de punerea In posesie Si emiterea titlurilor de proprietate, iar comisia a constatat cA pe parcursul tranzacTiilor efectuate, cei implicaTi direct In fundamentarea Si aplicarea hotArIrii Guvernului devin proprietari pe anumite suprafeTe de teren, In aceastA situaTie fiind conducAtori ai DirecTiei Agricole sau Oficiului de Cadastru Si rude ale acestora. De menTionat este cA persoanele care au cumpArat teren sub formA de acTiuni Inainte de emiterea hotArIrii de Guvern precum Si a hotArIrilor comisiei judeTene de fond funciar Si a titlurilor de proprietate, au efectuat Si cele mai multe tranzacTii de terenuri Si au avut cunoStinTA de evoluTia Si modul de restituire a terenurilor de la SCA Suceava, se mai aratA In raportul comisiei. Prefectul de Suceava a declarat cA In acest caz se poate vorbi de o inginerie funciarA cu documente acoperitoare, astfel cA In urma unei HotArIri de Guvern mai multe persoane influente au devenit stApIni pe terenuri atractive, care au devenit perimetre construibile In apropierea Sucevei.