Senatorul Prodan ar putea ajunge In malaxorul PNL Suceava

Noi nu ne putem pronunTa Inainte ca forurile centrale sA adopte o decizie, a declarat preSedintele interimar al PNL Suceava, Orest Onofrei. El a precizat cA a discutat cu Prodan despre declaraTiile pe care acesta le-a fAcut In cadrul Comisiei de AdministraTie PublicA din Senat la dezbaterea OrdonanTei nr. 14/2005 pentru modificarea formularelor declaraTiilor de avere Si declaraTiilor de interese.

Potrivit lui Onofrei, senatorul liberal sucevean a explicat cA i-au fost rAstAlmAcite cuvintele Si cA a fost greSit InTeles.

PreSedintele PNL Suceava a mai declarat cA aSteaptA ca o decizie In privinTa lui Prodan sA fie adoptatA de conducerea centralA a partidului. ASteptAm sA se pronunTe conducerea centralA, iar In funcTie de decizie vom vedea ce mAsuri vom adopta In organizaTia judeTeanA, a spus Onofrei. Senatorul Tiberiu Prodan este vicepreSedinte organizatoric al organizaTiei judeTene PNL Suceava.