11,5 miliarde de lei pentru Incadrarea in munca a sute de absolventi suceveni

Un comunicat al instituTiei precizeazA cA subvenTiile au fost acordate pentru Incadrarea a 223 de absolvenTi de InvATAmInt superior, 154 de absolvenTi de InvATAmInt secundar superior sau postliceal Si 130 de absolvenTi ai ciclului inferior al liceului. Angajatorii care IncadreazA In muncA pe perioadA nedeterminatA absolvenTi ai instituTiilor de InvATAmInt primesc lunar timp de un an, pentru fiecare absolvent, o sumA diferenTiatA, reprezentInd unul pInA la 1,5 salarii minime pe economie, In funcTie de nivelul studiilor absolvite. CondiTia este aceea ca angajatorul beneficiar de subvenTie sA menTinA raporturile de muncA sau de serviciu ale absolvenTilor cel puTin 3 ani de la data Incheierii contractelor.