Onofrei nu mai vrea cIini pe strAzile Sucevei

Prefectul care este medic veterinar, a spus Intr-o conferinTA de presA cA InTelege preocupArile asociaTiilor pentru protecTia animalelor, dar cA este anormal ca aceSti cIini sA circule liber pe strAzile din Suceava.

Onofrei a apreciat cA asociaTiile de protecTie a animalelor ar trebui ca, In afarA de proteste, sA prezinte soluTii alternative viabile.

SInt Sefi ai unor asociaTii de protecTie a animalelor care In afarA de proteste nu fac altceva, cum ar fi sA rezolve problema cIinilor, sau ceea ce fac este foarte puTin, cum ar fi deschiderea unui adApost, care nu poate prelua decIt foarte puTin cIini. Asta nu e o rezolvare a problemei. Ei ar trebui sA vinA Si cu soluTii, Si atIt timp cIt nu fac acest lucru Si vin numai cu observaTii, nu au dreptate, a spus Onofrei.

El a precizat cA Si el este iubitor de animale, le trateazA, dar a subliniat cA trebuie sA fim conStienTi cA un om este mai important decIt un cIine. Orest Onofrei s-a arAtat, de asemenea, Impotriva sterilizArii cIinilor Si eliberArii lor pe strAzile municipiului Suceava.

Prefectul a apreciat cA primarul Sucevei, Ion Lungu, ar trebui sA ia o mAsurA fermA privind eliminarea cIinilor fArA stApIni de pe strAzi.

CIini trebuie adunaTi obligatoriu de pe stradA, pentru cA nu au ce cAuta aici. CIinele, vaccinat sau sterilizat, nu are ce cAuta liber pe stradA. Nu au ce cAuta nici mAcar In scara blocului, chiar dacA acei proprietari Ii agreeazA. AtIta timp cIt existA haite de cIini care circulA prin Suceava, reprezintA o problemA Si din punct de vedere estetic, dar Si un pericol public. NicAieri In lume nu se IntImplA aSa ceva, a conchis Orest Onofrei.