Ministrul Justitiei are sprijinul preSedintelui Basescu si premierului Taricean

Ministrul JustiTiei se bucurA de tot sprijinul meu In efortul excepTional pe care Il face pentru modernizarea Si reformarea unui sistem al JustiTiei care are procentaj ridicat de ineficienTA, incorectitudine Si de ce sA ne ferim de termenul corect de corupTie, a declarat Traian BAsescu. PreSedintele a mulTumit ministrului JustiTiei pentru efortul depus pentru realizarea unor Strategii coerente pentru reforma justiTiei Si lupta anticorupTie, strategii susTinute de planuri de acTiune.

De asemenea, PreSedintele BAsescu a Tinut sA informeze public cA politicul nu va face nici un pas Inapoi In lupta pentru curATarea sistemului JustiTiei, pentru o justiTie eficientA Si implicit pentru reducerea nivelului corupTiei, In mod deosebit aceleia la nivel Inalt.

La rAndul sAu, premierul TAriceanu a afirmat cA apreciazA munca depusA de echipa de la Ministerul JustiTiei pentru elaborarea In mod profesionist Si conform calendarului convenit cu Uniunea EuropeanA a Strategiei de reformA a sistemului judiciar Si a Strategiei Impotriva corupTiei, documente adoptate astAzi de Executiv.

Primul-Ministru a calificat drept injuste atacurile la care a fost supusA In ultima perioadA Monica Macovei. AvAnd In vedere duritatea Si amploarea lor, Imi dau seama cA acTiunile doamnei Monica Macovei sunt exact ceea ce trebuie pentru a distruge caracatiTa care a pus stApAnire In ultimii ani pe societatea romAneascA Si pe aparatul judiciar, a subliniat premierul CAlin Popescu-TAriceanu.

Premierul a afirmat cA In cazul adoptArii cu unul sau doi ani In urmA a unor mAsuri concrete pentru reformarea justiTiei Si combaterea corupTiei, RomAnia nu era nevoitA sA facA faTA unor clauze de salvgardare pe JustiTie Si combaterea corupTiei. Ar fi o greSealA sA uitAm cAt de des primea RomAnia critici Si avertismente referitoare la aceste capitole cAnd erau la putere cei care o acuzA acum pe Monica Macovei. Lipsa de mAsuri concrete pentru reformarea JustiTiei Si pentru combaterea corupTiei au Ingreunat consolidarea statului de drept Si au permis generalizarea corupTiei Si crearea unei percepTii ruSinoase a TArii noastre, a declarat Primul-Ministru.

In cadrul SedinTei de Guvern care a avut loc miercuri la Palatul Victoria, Guvernul a adoptat Strategia NaTionalA MultianualA AnticorupTie pentru perioada 2005 – 2007 Si Strategia de reformA a sistemului judiciar pentru perioada 2005 – 2007.