PoliTia comunitarA Suceava intrA In acTiune

El a precizat cA municipiul reSedinTA de judeT beneficiazA de serviciile a 80 de poliTiSti comunitari angajaTi din rIndurile gardienilor publici. MA intereseazA ca agenTii comunitari sA fie cIt mai vizibili pe strAzi Si sA patruleze In special In locurile aglomerate, a declarat Lungu. El a precizat cA pentru aceastA activitate din bugetul local vor fi alocate 19 miliarde de lei.

Potrivit primarului, la testarea psihologicA pentru agenTi comunitari s-au Inscris 105 gardieni din care s-au prezentat 104, iar 88 au fost admisi.

Toti cei 88 admisi au trecut de testarea medicalA, dar la testarea profesionalA s-au prezentat numai 87 din care au fost admiSi 78. La aceastA testare a fost InregistratA Si o contestaTie.