Noi cazuri de hepatita in focare de infectie din judetul Suceava

PacienTii provin din Scolile Si grAdiniTele de la Stulpicani Si PIraie-MAlini, localitATi unde evolueazA focare de infecTie ce numArA 12 Si respectiv 22 de cazuri. In judeT mai sunt active Sapte focare Scolare de hepatitA, In DumbrAveni, FeteSti-AdIncata, GrAniceSti, Plopeni, Tibeni, Satu Mare Si Stulpicani.