Prefectul de Suceava a dispus reinventarierea cladirilor cu risc de prabusire

Onofrei a spus cA situaTia este complexA, unele blocuri de acest tip fiind In proprietatea unor firme ale cAror proprietari nu mai sInt In TarA, sau In alte cazuri, imobilele sInt locuite. Prefectul a subliniat cA pentru evitarea unor incidente cum a fost cel de la BroSteni, ar trebui ca Si persoanele care IncearcA sA sustragA diferite materiale de construcTii din aceste imobile, sA InTeleagA cA se expun unui pericol Si fac Si o ilegalitate furInd. Nu putem disocia vina proprietarului de astfel de clAdiri de acele persoane care intrA In imobil pentru a fura cArAmizi, a spus Onofrei. El a arAtat cA, In comuna Ostra, a fost nevoie de intervenTia unui pluton de jandarmi pentru a scoate dintr-un astfel de bloc dezafectat aproximativ 20 de persoane care furau materiale de construcTii. Aveau deasupra capului grinzi gata sA se prAbuSeascA Si continuau sA fure cArAmizi. Nici dupA ce a venit primarul Si le-a cerut sA plece nu au fAcut-o. A fost nevoie de intervenTia unui pluton de jandarmi, a spus Onofrei. El a arAtat cA la blocul care s-a prAbuSi miercuri la BroSteni era asiguratA paza pentru a se interzice accesul In zonA, dar chiar copilul paznicului a fost surprins sub dArImAturi.