35 de milioane de euro pentru reabilitarea termoficarii In municipiul Suceava

Primarul Ion Lungu, a declarat joi, Intr-o conferinTA de presA, cA avaria, care a afectat furnizarea de cAldurA Si apA caldA In aproape tot municipiul, dovedeSte vulnerabilitatea actualului sistem de transport a energiei termice. El a spus cA apreciazA operativitatea Consiliului JudeTean Suceava care a stabilit includerea municipiului reSedinTA de judeT In prima etapA a proiectului de modernizare a utilitATilor din Intreg judeTul Suceava-utilitATi Si mediu la standarde europene Si a anunTat cA de vineri vor Incepe discuTiile In vederea angajArii efective a creditului. Lungu a precizat cA pentru reabilitarea termoficArii municipiului Suceava sInt necesare investiTii In valoare de 35 de milioane de euro din care cinci milioane de euro pentru transport, alte 26 de milioane de euro pentru distribuTie Si patru milioane de euro pentru contorizare. Vom aproba un studiu de necesitate Si oportunitate pentru a putea Incepe activitatea de proiectare Si de licitaTie a lucrArilor, a spus primarul Sucevei.

El a apreciat cA lucrArile de modernizare a sistemului de termoficare ar putea Incepe IncA din vara acestui an.