Concurs post electrician

Sucursala de DistribuTie si Furnizare a Energiei Electrice
scoate la concurs In ziua de 15.04.2005
un post de

– electrician

la Centrul de Exploatare MT-JT Gura Humorului
FormaTia Exploatare CImpulung Moldovenesc

CondiTii de participare la concurs:
– studii: liceu sau ScoalA profesionalA – profilul electroenergetic;
– domiciliul In oraSul CImpulung Moldovenesc;
– aviz medical de la Cabinetul medical al AISEE Suceava;
– aviz psihologic de la Laboratorul psihologic al AISEE Suceava.

Concursul va avea ioc la sediul SDFEE Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 24.
Tematica de concurs va fi asiguratA de Compartimentul Gestiune Personal.
Cererile de Inscriere la concurs, actele de identitate Si de studii, avizele medical Si psihologic se vor depune la registratura SDFEE Suceava pInA pe data de 14.04.2005.

InformaTii suplimentare la telefon: 0230/205710