Primarul Sucevei va trece cu matura si farasul prin cartierele oraSului

El a declarat cA Inarmat cu mAturA Si bidinea, va ajuta la salubrizarea strAzilor Si vAruirea copacilor din cartierul Obcine. In acelaSi timp, primarul a fAcut un nou apel la populaTie Si agenTii economici sA-i urmeze exemplul. Amintim cA primarul Lungu a pregAtit un proiect de hotArIre de Consiliu Local In care sunt incluse amenzi pentru persoanele fizice Si juridice care nu vor face curATenie In perimetrele In care locuiesc Si respectiv activeazA. In proiectul ce va fi supus atenTiei aleSilor locali In reuniunea ce va avea loc astAzi, pentru persoanele fizice sunt prevAzute amenzi cuprinse Intre 250 de mii Si 5 milioane de lei, iar pentru agenTii economici de la 5 la 25 de milioane de lei.