Fosta Sefa a DPDC Suceava are Sase sA lucreze la Centrul Blijdorp

PreSedintele Consiliului JudeTean, Gavril MIrza, a spus cA Bialy ar putea rAmIne In cadrul DirecTei Sociale, ca Sef serviciu sau sA fie transferatA la Centrul Blijdorp.

DirecTia pentru ProtecTia Drepturilor Copilului s-a unit cu cea de AsistenTA SocialA, iar structura InfiinTatA acum aproximativ douA sAptAmIni In subordinea administraTiei judeTene se numeSte DirecTia GeneralA pentru AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului. Activitatea instituTiei conduse de BrInduSa Bialy a fost apreciatA de o Comisie de Control numitA prin dispoziTia preSedintelui MIrza, cu toate cA raportul final scotea In evidenTA atIt mai multe evenimente negative petrecute In centrele de plasament, cIt Si licitaTii cIStigate la preTuri peste cele ale pieTei. MIrza a susTinut cA nu este de acord cu rezultatele anchetei Si a spus cA la instituTia de ocrotire a copilului trebuie luate mAsuri pentru restabilirea disciplinei.