Noua conducere a Directiei Sociale Suceava si-a inceput activitatea

Structura nou InfiinTatA Si-a Inceput de vineri activitatea Si este condusA de un director executiv, Gheorghe Straton, fost Sef la Casa JudeTeanA de Pensii, Si doi adjuncTi, Ionel Ivan Si Mariana Tighineanu. Ivan a lucrat pInA In prezent la Centrul Blijdorp Suceava, pentru copiii cu handicap sever Si moderat, In timp ce Tighineanu a fost Sefa DirecTiei de AsistenTA SocialA. Mandatele celor patru directori sunt pe o perioadA de 6 luni, pInA la organizarea unui concurs. DirecTia de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului s-a constituit sAptAmIna trecutA cu votul unanim al consilierilor judeTeni Si a rezultat din fuziunea DirecTiei pentru ProtecTia Copilului cu cea de AsistenTA SocialA. Organigrama acestei structuri cuprinde 2 200 de posturi, dintre care 120 sInt pentru funcTionari publici.In cadrul noii direcTii sInt vacante aproape 500 de posturi care vor fi scoase la concurs, In funcTie de sumele alocate de la buget.