Cinci miliarde de lei pentru municipalitatea din Falticeni

Banii vor proveni din Fondul de rezervA bugetarA aflat la dispoziTia Guvernului. TotodatA, s-a hotArIt ca zeci de familii din TarA, inclusiv din Suceava, sA beneficieze de ajutoare de urgenTA In valoare totalA de 2,3 miliarde, pentru a-Si reface locuinTele afectate de incendii. Ajutoarele vor fi acordate din creditele bugetare aprobate cu aceastA destinaTie In bugetul Ministerului Muncii, SolidaritATii Si Familiei pe anul 2005.