Orest Onofrei nemultumit de atitudinea fostului director al ARR Suceava

Onofrei l-a acuzat pe directorul demisionar al ARR Suceava de fals Si uzurpare de calitATi oficiale, arAtInd cA In acest sens va sesiza PoliTia Si Parchetul.

Potrivit lui Onofrei, George Petrescu, deSi demisionar, semneazA documente In calitate de director Si a convocat pentru luni o SedinTA cu toTi angajaTii.

Onofrei a spus cA acesta se aflA Intr-o poziTie infracTionalA Si a subliniat cA dacA fosta putere i-a permis acestuia sA aibA un comportament sfidAtor el nu-i va permite.

DacA pInA acum i s-a permis sA aibA un astfel de comportament, eu nu-i permit, a subliniat prefectul Orest Onofrei.

El a precizat cA orice document semnat de Petrescu din momentul In care a intrat In concediu Si Si-a depus demisia din funcTie este ilegal.