Starea de sanatate a Papei Ioan Paul al II-lea este foarte critica

Suveranul Pontif, In vIrstA de 84 de ani, se aflA la reSedinTa sa de la Vatican, potrivit dorinTei exprese a Papei, unde acesta primeSte Ingirijiri din partea medicului personal, Renato Buzzonetti, care este asistat de doi medici de terapie intensivA precum Si un cardiologist Si un medic ORL.

Starea de sAnAtate a Papei s-a InrAutATit brusc In noaptea de joi spre vineri cInd Vaticanul a anunTat cA Suvernaul Pontif are febrA mare cauzatA de o infecTie urinare Si cA a suferit Si complicaTii la inimA.

Papa a primit, joi seara, ultima ImpArtASanie, care se acordA persoanelor grav bolnave. SfIntul PArinte a mai primit ultima ImpArtASanie In 1981 dupA ce a fost ImpuScat In urma unui atentat.

PurtAtorul de cuvAnt al Papei, Joaquin Navarro a€“ Valls, a declarat vineri la prInz cA starea de sAnAtate a Suveranului Pontif este gravA Si cA tensiunea arterialA a Papei fluctueazA, dar a subliniat InsA cA Papa este lucid Si „foarte senin”.

Joaquin Navarro a negat cA Papa ar fi suferit un atac de cord, precizInd chiar cA Papa a avut In cursul zilei de vineri mai mulTi vizitatori printre care secretarul de stat al Vaticanului Si mai mulTi cardinali.

In urmA cu cIteva minute a cerut sA i se citeascA din SfInta ScripturA, a mai spus, vineri, la prInz, Joaquin Navarro.

Problemele de sAnAtate ale Papei Ioan Paul al doilea, au Inceput In 1981, dupA un atentat la viaTa sa. In luna mai a acelui an, Papa fusese ImpuScat In stomac Si In mAnA. De-a lungul anilor au urmat mai multe ImbolnAviri sau internAri.

Astfel, la aproape 10 ani dupA incidentul din 1981, Papa Ioan Paul al doilea prezintA primele semne ale bolii Parkinson Si In acelaSi an este operat pentru InlAturarea unei tumori intestinale, iar un an mai tArziu, ISi dislocA umArul In urma unei cAzAturi.

Anul 1995 marcheazA, din cauza unei gripe, prima absenTA a papei la slujba de CrAciun, iar In vara urmAtoare este nevoit sA ISi anuleze mai multe apariTii publice din cauza unor probleme digestive.

In 1996 este operat din nou, de data aceasta pentru InlAturarea apendicelui.

In 1999, dupA o cAzAturA, nu poate participa la o slujbA In aer liber In Polonia, iar In martie 2002 Si apoi In septembrie anul urmAtor ISi amAnA din nou apariTiile publice.

In urmA cu douA luni, Papa a fost internat In spital din cauza unei rAceli, complicatA InsA de o traheitA Si spasme al laringelui. A urmat apoi o operaTie la gIt, iar duminicA, de PaStele catolic, Papa Ioan Paul al doilea Si-a fAcut apariTia la fereastra Vaticanului ca sA binecuvInteze mulTimea adunatA la Roma cu ocazia sArbAtorilor de PaSti.

Suveranul Pontif a apArut duminicA In faTa mulTimii vreme de zece minute, era vizibil suferind, InghiTea des Si uneori ISi ducea mIinile la cap pArInd sA aibA dureri.

Papa s-a chinuit din rAsputeri sA rosteascA cuvintele In numele TatAlui” dar In cele din urmA a renunTat, fiindu-i imposibil sA se adreseze mulTimii de pelerini adunaTi In PiaTa Sf. Petru.