E.ON interesat sA preia Suceava utilitATi Si mediu la standarde europene

Consiliul JudeTean Suceava, a parafat joi un document prin care este de acord sA InceapA procedurile pentru a transfera drepturile, fondurile Si obligaTiile proiectului cAtre firma UK Utilities Services SRL RomAnia (UKUS), contractor al E.ON UK. Acordul de principiu a fost semnat de cAtre preSedintele Si vicepreSedinTii Consiliului JudeTean, Gavril MIrza, respectiv Eugen Uricec Si Stela Acatrinei, Si reprezentantul diviziei din RomAnia a concernului internaTional, Michael Charles Tresise. Potrivit documentului prezentat de Seful administraTiei judeTene, la finalizarea transferului UKUS va prelua responsabilitATi pe linia implementArii Si operArii proiectului, inclusiv distribuTia de gaze, managementul Si controlul tuturor contractelor existente, efectuate sau In operare care au legAturA cu proiectul, activul Si pasivul pentru cele 86,3 milioane de euro credit angajat deja de Consiliul JudeTean de la Deutsche Bank Londra, Intocmirea unor propuneri financiare pentru implementarea Si operarea proiectului inclusiv rambursarea creditului, asigurarea restului de Imprumut pInA la 235 de milioane de euro, preluarea Si rambursarea Imprumutului de la Deutsche Bank Londra In condiTiile contractate Si conform cerinTelor Ministerului FinanTelor Publice. UKUS va administra In mod egal oportun Si transparent toate sumele transferate din cadrul proiectului de cAtre Consiliul JudeTean Suceava. PArTile vor conlucra la obTinerea aprobArilor de la Deutsche Bank Londra, ImprumutAtorul cu privire la acest transfer. Consiliul JudeTean va acorda asistenTa necesarA pentru obTinerea oricArei aprobAri, acorduri, fie de la Guvernul RomAn fie de la alte autoritATi cu privire la transfer. Consiliul JudeTean la semnarea contractului va transfera toate drepturile Si obligaTiile cu privire la proiect care existA la acea datA. DacA e nevoie va transfera toate licenTele Si autorizaTiile necesare pentru operarea proiectului Si utilitATilor cAtre firmA, va acorda asistenTA firmei cu privire la toate procedurile de transferare atIt a obligaTiilor proiectului Si Imprumutului de la Deutsche Bank Londra. In condiTiile In care aceste propuneri de acord se vor realiza In contractul care va fi Incheiat se vor stabili clauze cu privire la asigurarea condiTiilor de implementare a proiectului, se mai precizeazA In acordul de principiu. Proiectul Suceavaa€”utilitATi Si mediu la standarde europene In valoare totalA de 235 de milioane de euro prevede construirea de centrale termice In cogenerare Si reabilitarea reTelelor de termoficare In Sapte localitATi urbane precum Si montarea unei conducte de transport gaz metan In lungime de 380 de kilometri care va alimenta 60 de localitATi. InvestiTiile sunt programate sA fie fAcute In trei etape prima demarInd deja anul trecut. Pentru aceasta Consiliul JudeTean a contractat un credit In valoare de 86,3 milioane de euro de la Deutsche Bank Londa care a fost garantat de Guvern. De menTionat cA E.ON se aflA In cursa pentru cumpArarea ELECTRICA Moldova.