Senatorul Prodan risca sa nu poata candida la nici o functie In PNL Suceava

Liberalii suceveni nu au putut spune clar dacA Prodan mai are sau nu Sanse sA candideze ei urmInd sA cearA In scris conducerii centrale a PNL amAnunte In legAturA cu acest aspect. E greu de spus dacA mai poate candida. E o situaTie complexA cu care nu ne-am mai IntIlnit Si e greu sA dAm noi un rAspuns. A rAmas ca eu Si mi-am asumat aceastA sarcinA sA obTin un document In scris din partea secretariatului general al PNL care sA lAmureascA aceastA poveste, dacA poate sau nu poate candida Si care sunt implicaTiile unei asemenea sancTiuni, a declarat ValicA Gorea, membru al Biroului Permanent JudeTean al PNL. Gorea a exprimat pAreri pozitive vizavi de Tiberiu Prodan, dar i-a atras atenTia cA a Inceput sA greSeascA In lanT Si cA toate astea se vor Intoarce Impotriva lui. Am o pArere foarte bunA despre senatorul Prodan, dar ca Si mine pe vremuri a Inceput sA greSeascA In lanT Si toate astea se vor Intoarce Impotriva lui aSa cum s-a Intors In vremea respectivA Si Impotriva mea, a precizat Gorea. PreSedintele interimar al PNL Suceava, Orest Onofrei, a spus cA a avut o discuTie cu senatorul Prodan Si cA acesta i-a transmis cA va avea o Intrevedere cu preSedintele PNL, CAlin Popescu TAriceanu Si funcTie de aceasta va hotArI dacA va contesta sau nu sancTiunea la forurile abilitate ale partidului.