ValicA Gorea agitA apele In cazul ziariStilor rApiTi In Irak

Pot sA spun cA am telefonat de dimineaTA(nr- sImbAtA dimineaTA) la BucureSti Si Guvernul RomAniei IncA nu a primit nici o sesizare oficialA referitor la o organizaTie care ar fi organizat aceastA rApire Si de asemenea nu a pomenit nimeni pInA la momentul de faTA de o recompensA, a menTionat Gorea. El crede cA situaTia este curioasA cu atIt mai mult cu cIt de rApire Si rAscumpArare primul a vorbit Omar Hayssam. ValicA Gorea a catalogat drept foarte interesant Si faptul cA senatorul PSD, Vasile Ion, tatAl ziaristei Marie Jeanne Ion, nu a avut nici o reacTie vizavi de rApirea fiicei sale, spre deosebire de familiile celorlalTi doi jurnaliSti. Este foarte interesant din punctul meu de vedere faptul cA senatorul Ion, tatAl ziaristei, nu face nici o declaraTie publicA spre deosebire de celelalte familii ale ziariStilor sechestraTi ,a spus Gorea. Potrivit acestuia, rApirea ziariStilor romAni este atipicA In condiTiile In care In situaTii similare organizaTiile teroriste Si-au asumat rApirile Si au pus condiTii. Ceea ce se ImtImplA cu filmul care a fost dat la Al Jazeera, cu pozele care apar tot timpul din diverse surse necunoscute nu este o chestiune obiSnuitA. Au fost rApiTi o grAmadA de ziariSti pInA acum de organizaTii teroriste cunoscute care Si-au asumat rApirea Si care au pus condiTii. Or In momentul de faTA nu Stim cine i-a rApit pe ziariStii romAni. Stim doar cA apar In niSte poze Si iarASi mi se pare foarte curios dacA ceilalTi care au fost rApiTi sau chiar decapitaTi apAreau In niSte locaTii sinistre AStia au In spate niSte decoruri parcA ar fi Intr-un studio de cinema. Este Si acesta un lucru care spune ceva. TeroriSti Aia sunt ImbrAcaTi In haine de foarte bunA calitate, deci nu aratA a luptAtori de gherilA sau ceva de genul acesta Si atunci revin la ideea cA am senzaTia Si probabil asta va fi Si finalul acestei poveSti cA rApirea a fost orchestratA poate chiar cu acordul ziariStilor. Ceea ce se citeSte pe figurile lor din fotografii Si din film nu est teroare, nu este groazA, nu aratA rAu, nu au fost bAtuTi, nu au umiliTi. Ei par foarte liniStiTi ca Si cum ar juca o piesA de teatru, aSa mi se pare mie. Este o chestiune interesantA, a declarat oficialul romAn. Gorea a rememorat experienTa nefericitA pe care a petrecut-o In anul 1994 In Lagos- Nigeria cInd a fost InSelat fiind atras de o presupusA moStenire de 33 de milioane de dolari pe care i-ar fi lAsat-o un om de afaceri neamT prieten al tatAlui sAu. El a spus cA a fost sechestrat de mafia nigerianA Si cA atunci era terorizat de groazA. In momentul In care mi s-au luat paSaportul Si biletul de avion eram terorizat de groazA deSi am foarte multA experienTA de viaTA. Eram terorizat de groazA pentru cA Si nu doresc nimAnui sA simtA aia, sA fii In TarA strAinA fArA paSaport fArA bani, fArA bilet de avion te simTi un nimeni, nu mai exiSti. ITi pui probleme despre identitatea ta, a precizat Gorea. El a pierdut atunci 3.800 de dolari Si a trAit clipe de coSmar. In legAturA cu Omar Hayssam, ValicA Gorea a spus cA este implicat In mai multe afaceri unde s-au Inregistrat probleme dInd exemplu Bucovina Mineral Water Si fabricile de cherestea din MoldoviTa- Suceava Si TazlAu- NeamT. Foarte multe probleme au fost cu greve cu bAtAi, a subliniat Gorea. El considerA cA fostul ministru de externe PSD Mircea GeoanA ar trebui sA dea explicaTii publice In legAturA cu prezenTa sa la postul de televiziune Al- Jazzera. Domnul fost ministru GeoanA ar trebui sA dea o explicaTie publicA cu ce ocazie, In ce ImprejurAri, de unde Stia, ce Stia, cIt Stia, Si de ce nu s-a fAcut o implicare oficialA a Guvernului RomAniei In aceastA poveste, a Incheiat oficialul romAn.