Firma din Frumosu amendata pentru depozitarea de rumegus linga un curs de apa

SancTiunea a fost aplicatA pentru depozitarea lemnului Si a rumeguSului pe un teren Inchiriat de la PrimArie Si situat In apropierea apei. Firma din Frumosu a fost singura amendatA de comisarii de mediu din judeT, In cursul sAptAmInii trecute.