Vama Si CImpulung riscA sA nu fie racordate la reTeaua de gaz metan

PreSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, a apreciat cA situaTia trebuie soluTionatA local, In proiect nefiind prevAzute sume pentru despAgubiri. MIrza, a declarat, luni, Intr-o conferinTA de presA cA administraTiile din CImpulung Moldovenesc Si Vama vor trebui sA gAseascA soluTii de rezolvare a acestei situaTii, prin schimburi de teren sau alte posibilitATi. El a arAtat cA In proiectul Suceava- UtilitATi Si mediu la standarde europene, care este finanTat printr-un credit angajat de CJ Suceava de la Deutsche Bank sInt prevAzute cheltuieli pentru proiectul de execuTie Si lucrAri Si nu au fost stabilite sume pentru despAgubiri arAtInd cA dacA administraTiile locale nu vor gAsi o soluTie existA riscul ca cele douA localitATi sA nu beneficieze de gaze naturale, iar finalizarea lucrArilor la conducta magistralA sA fie IntIrIziatA.MIrza a subliniat cA atIt municipiul CImpulung Moldovenesc cIt Si comuna Vama sInt localitATi asociate cu Consiliul JudeTean pentru realizarea acestui proiect, iar construcTia conductei magistrale de gaze naturale este de utilitate publicA, beneficiari fiind locuitorii din aceste localitATi. PreSedintele CJ Suceava a anunTat cA lucrArile de instalare a conductei magistrale pe traseul Frasin-Vatra Dornei au Inceput, fiind realizate pe o distanTA de trei kilometri. Proiectul Suceavaa€”utilitATi Si mediu la standarde europene In valoare totalA de 235 de milioane de euro prevede construirea de centrale termice In cogenerare Si reabilitarea reTelelor de termoficare In Sapte localitATi urbane precum Si montarea unei conducte de transport gaz metan In lungime de 380 de kilometri care va alimenta 60 de localitATi. InvestiTiile sInt programate sA fie fAcute In trei etape, prima etapA, privind reabilitarea termoficArii In Siret, Vatra Dornei, CImpulung Moldovenesc Si Gura Humorului Si montarea conductelor magistrale de gaz metan fiind InceputA din anul 2004. Pentru realizarea primei etape a proiectului, Consiliul JudeTean Suceava a contractat un credit In valoare de 86,3 milioane de euro de la Deutsche Bank Londa cu garanTii guvernamentale. CJ Suceava a semnat, joi, un acord de principiu cu UK Utilities Services SRL BucureSti, contractor al E.ON UK de Incepere a procedurilor de transfer a drepturilor, fondurilor Si obligaTiilor proiectului Suceava-UtilitATi Si mediu la standarde europene.