Prefectura Sv a identificat constructii cu risc major in cazul unor calamitati

Este vorba de podul de la Ulma peste rIul Suceava Si cel de la MoiSa- Boroaia peste rIul Moldova, care ar putea fi afectate de viituri situaTie In care satele Costileva Si MoiSa ar rAmIne complet izolate. La MoiSa podul este foarte vulnerabil Si la prima inundaTie se poate surpa iar satul MoiSa va rAmIne izolat. La Ulma In cazul unei viituri satul Costileva va rAmIne complet izolat pentru cA nu existA posibilitatea de a devia circulaTia, a spus Onofrei. Prefectura a demarat o acTiune de inventariere a construcTiilor din zonele cu risc la inundaTii, alunecAri de teren sau cutremure care are ca termen de finalizare data de 30 iunie. PInA acum au fost depistate cinci construcTii cu probleme. Cele douA poduri enumerate anterior, podul CFR de la PAltinoasa peste rIul Moldova, brutAria de la fostul CAP IacobeSti Si Blocul O21 din comuna Ostra.

SAptAmIna trecutA, prefectul Onofrei a cerut tuturor primarilor sA procedeze la reinventarierea construcTiilor aflate In stare avansatA de degradare Si care pot pune In pericol siguranTa publicA. Solicitarea lui a venit la scurt timp dupA ce un bloc nelocuit cu patru etaje din fosta colonie minierA din BroSteni s-a nAruit Si a fAcut doi morTi, o femeie de 35 de ani, mamA a 4 copii Si un adolescent de 15 ani. Nu cu mult timp In urmA, Intr-o altA fostA colonie minierA, Ostra, s-a prAbuSit o porTiune dintr-un bloc nelocuit, fArA a se Inregistra InsA victime.