Vartig-aliat al agentilor economici de buna credinta si dusman al imbogatitilor

Este vorba despre IonuT Vartig, In vIrstA de 30 de ani, care a preluat interimar postul de comisar Sef al GArzii Financiare. Fost angajat al DirecTiei de FinanTe, comisarul Sef IonuT Vartig a Tinut sA-i asigure pe toTi agenTii economici suceveni cA vor avea In el un aliat, dar numai In mAsura In care se vor dovedi a fi buni contribuabili, corecTi Si de bunA credinTA. In acelaSi timp, Vartic a avertizat cA va fi un duSman InverSunat al agenTilor economici ce vor ocoli intenTionat legea, pentru a se ImbogATi In dauna celorlalTi. El a subliniat cA aceste principii le va aplica indiferent de domeniul In care activeazA Si de apartenenTa lor politicA. TotodatA, noul Sef de la Garda FinanciarA a menTionat cA sperA In ajutorul presei Si al tuturor celor ce vor sA sprijine instituTia, pentru descoperirea cazurilor de evaziune fiscalA, Si a specificat cA astfel Ii va fi fAcut un serviciu societATii In ansamblul ei Si nu lui personal. IonuT Vartic l-a Inlocuit pe Dumitru Buta, care a pArAsit postul prin demisie, InsA va lucra In continuare la Garda FinanciarA. Noul Sef de la Garda FinanciarA Suceava va fi secondat de Vasile RImbu.