Onofrei afirmA cA opt comune sucevene au devenit oraSe In mod ilegal

Prefectul a demonstrat cA fiSele In care erau trecute condiTiile pe care trebuie sA le IndeplineascA o comunA pentru a deveni oraS erau false. Din informaTiile de pInA acum toate deciziile au fost ilegale. AutoritATile centrale au fost induse In eroare de autoritATile judeTene Si locale care au fAcut fals Si uz de fals furnizInd informaTii neconforme cu realitatea, a declarat prefectul. Potrivit acestuia, cele opt comune sucevene nu Indeplineau la acea datA nici una din condiTiile prevAzute de lege pentru a fi transformate In oraSe, cu excepTia celei privind numArul de locuitori. Onofrei a prezentat de altfel Intr-o conferinTA de presA fiSa localitATii Liteni depusA alAturi de rezultatul referendumului la documentaTia pentru obTinerea statutului de oraS In comparaTie cu datele statistice existente la acea datA. La populaTia ocupatA In munci neagricole ei au declarat 75% Si de fapt procentul este de 37,7%. La dotAri locuinTe cu instalaTii de alimentare cu apA, procent din total locuitori, au declarat 70%, iar procentul real era de 3,3%. La dotarea locuinTelor cu baie Si WC-uri In interior, au declarat 60%, procentul real fiind de 2,8%. La strAzi modernizate, procent din lungimea totalA a strAzilor ei zic cA au 80%, In timp ce la statisticA nu figureazA cA ar avea strAzi modernizate. La strAzi cu reTele de distribuTie a apei, procent din lungimea totalA a strAzilor ei figureazA cu 70%, iar statistic e 7,9%, a arAtat Onofrei. Prefectul a spus cA modul In care cele opt localitATi sucevene au devenit oraSe este un exemplu clar de populism Si de heirupism In administraTia localA. Eu cred cA este un exemplu clar de populism Si de heirupism In administraTia localA. Spuneam recent cA administraTia localA este varzA, acum e varzA la comandA. FiSele respective nu au fost fAcute de localitATi ci la probabil la prefecturA Si apoi au fost semnate eventual de primar. E destul de grav cA putem prezenta asemenea date statistice. E un fel de rAmASiTe dinainte de 1989 cInd raportezi ce se cere nu raportezi ce existA, a declarat Onofrei. Prefectul a precizat cA din punctul lui de vedere localitATile pot sA-Si pAstreze noul statut InsA a menTionat cA aceasta este numai Si numai opTiunea locuitorilor. El a subliniat cA a primit deja memorii din Sase localitATi unde foarte mulTi cetATeni doresc revenirea la statutul de comunA. Onofrei a mai spus cA ar putea sesiza organele abilitate In legAturA cu documentele false care au stat la baza transformArii celor opt comune sucevene In oraSe. Seful administraTiei judeTene, Gavril MIrza, a declarat cA nu Il intereseazA cum au obTinut comunele statutul de oraS ci ca respectivele localitATi sA ajungA la standardul de oraS. FiSele nu le-am completat eu. E o problemA care nu mA preocupA. MA preocupA ca aceste localitATi sA ajungA la standardul de oraS. Acesta e un lucru dorit de orice edil, de orice locuitor, de a avea condiTii civilizate de viaTA. Statutul de oraS sau de comunA nu trebuie sA aibA culoare politicA. Trebuie sA existe prin sprijinul tuturor celor care se aflA In fruntea TArii Si judeTelor. ToatA lumea trebuie sA lupte pentru dezvoltarea localitATilor. Dorim sA IntrAm In Uniunea EuropeanA, sA ajungem la standardul de viaTA de acolo Si eforturile noastre indiferent din ce partid facem parte trebuie sA se uneascA pentru a atinge acest scop. E foarte important ca aceste localitATi sA creascA din punct de vedere edilitar, al infrastructurii pentru ca Si condiTiile de viaTA sA fie comparabile cu cele ale locuitorilor din UE, a declarat MIrza.