AJOFM Suceava organizeazA a doua bursA din acest an

Aceasta va fi o BursA generalA a locurilor de muncA Si se adreseazA tuturor persoanelor aflate In cAutarea unei slujbe. Evenimentul va avea loc vineri 15 martie, In municipiul Suceava In holul mare al Casei de CulturA IncepInd cu ora 10, iar In localitATile FAlticeni, Gura Humorului, CImpulung Moldovenesc, Vatra Dornei Si RAdAuTi, la sediile AgenTiilor Locale pentru Ocuparea ForTei de MuncA IncepInd cu ora 9. Potrivit unui comunicat al AgenTiei JudeTene numeroSi agenTi economici au confirmat deja prezenTa la Bursa generalA a locurilor de muncA din 15 aprilie. Participarea la bursA nu presupune nici o cheltuialA din partea agenTilor economici serviciile oferite de AgenTie fiind gratuite atIt pentru aceStia cIt Si pentru persoanele care doresc sA ocupe un loc de muncA, precizeazA comunicatul respectiv. La bursa generalA de anul trecut au participat o 1 700 de persoane, din care 675 au fost Incadrate. Rata Somajului InregistratA In judeTul Suceava la sfIrSitul lunii februarie, a fost de 7,8%. La 28 februarie In evidenTa AgenTiei pentru Ocuparea ForTei de MuncA erau peste 21 de mii de Someri.