Trei cartiere sucevene nu vor avea agent termic

In acest interval orar, lucrAtorii Termica vor avea de remediat unele deficienTe apArute pe magistrala doi de termoficare. Intreruperea va afecta consumatorii din cartierele Zamca, George Enescu Si Obcini.