concurs

Sucursala de DistribuTie Si Furnizare a Energiei Electrice scoate la concurs In ziua de 21.04.2005, ora 10:00, un post de

electrician –

la Centrul de Exploatare MT-JT Suceava
FormaTia Masurare Energie Electrica Falticeni

CondiTii de participare la concurs:
– studii: liceu sau ScoalA profesionalA – profilul electroenergetic;
– domiciliul In oraSul Vatra Dornei;
– aviz medical de la Cabinetul medical al AISEE Suceava;
– aviz psihologic de la Laboratorul psihologic al AISEE Suceava.
Concursul va avea loc la sediul SDFEE Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 24.
Tematica de concurs va fi asiguratA de Compartimentul Gestiune Personal.
Cererile de Inscriere la concurs, actele de identitate Si de studii, avizele medical Si psihologic se vor depune la registratura SDFEE Suceava pInA pe data de 20.04.2005.

InformaTii suplimentare la telefon: 0230/20 57 10