Examen politic pentru presedintele CJ Suceava, Gavril MIrza

Cei 360 de delegaTi sInt aSteptaTi vineri, de la ora 15, sA aleagA viitorul preSedinte al organizaTiei judeTene Suceava a PSD.

ConferinTa de alegeri se anunTA a fi un moment destul de dificil pentru actualul lider judeTean al organizaTiei, Gavril MIrza, care are de fAcut faTA, de ceva vreme unor serii concertate de atacuri la adresa sa, fie din cadrul partidului fie din exterior, pe linie administrativA. MIrza a fost recent Tinta unor acuzaTii mai mult sau mai puTin voalate care vizau In primul rInd postura sa de preSedinte al Consiliului JudeTean Suceava. Liberalii suceveni au anunTat chiar, prin deputatul Sandu Mihai CaprA cA Tinta PNL Suceava pentru perioada urmAtoare este Inlocuirea din funcTie a preSedintelui CJ. El a Incercat sA tragA chiar un semnal de alarmA asupra faptului cA adversarii sAi de PSD se folosesc de membri ai PNL pentru a-Si face jocurile In cadrul social-democraTilor.

De altfel miza cea mare, postul de preSedinte al PSD Suceava, are o cu totul altA conotaTie. Foarte multe personalitATi din mediul politic sucevean sInt convinse cA fArA Sefia PSD, MIrza va avea de suferit foarte mult In cadrul CJ Si este de aSteptat ca fArA MIrza la timona PSD majoritatea din cadrul CJ sA se modifice In foarte scurt timp. Problema anticipatelor Si forTa pe care o deTine In momentul de faTA actualul preSedinte la nivel de judeT sunt InsA liante care nu duc la destrAmarea majoritATii din Consiliul JudeTean. FArA Gavril MIrza la conducerea partidului este greu de crezut cA lucrurile vor rAmAne neschimbate In condiTiile In care liberalii Si democraTii fac presiuni uriaSe asupra unor membri PSD ai CJ pentru a-Si schimba opTiunile politice.

OrganizaTia judeTeanA a PSD ISi va alege preSedintele, vicepreSedinTii, secretarul executiv Si trezorierul. Tot atunci vor fi desemnaTi membrii Consiliului JudeTean al PSD Si desemnatA componenTa DelegaTiei Permanente. Alegerile de la finele acestei sAptAmAni se vor desfASura dupA prevederile vechiului statut, cel nou urmAnd a fi aprobat pe 21 aprilie la Congresul NaTional al PSD. DeocamdatA In cursa pentru cAStigarea fotoliului de preSedinte s-au Inscris, fArA a Intreprinde InsA nici un fel de dezbatere politicA, fostii deputaTi Dorel Petru CrAciun Si Mihai Vitcu.