Neculai Barba vrea sa comunice cu scolile sucevene prin e-mail

BarbA a explicat cA In actualul sistem de corespondenTA dinspre Si spre cele douA tipuri de instituTii se consumA mult timp Si materiale specifice( hIrtie, plicuri, timbre, toner), iar prin dezvoltarea sistemului comunicaTional prin internet prin folosirea mijloacelor tehnice moderne s-ar reduce timpul de transmitere Si s-ar face Si economii.

Inspectorul Scolar general adjunct a declarat, marTi, Intr-o conferinTA de presA cA In prezent se inventariazA care sunt unitATile Scolare din judeT care dispun de calculatoare, scannere Si care au posibilitatea conectArii la reTeaua internet, iar In funcTie de aceste dotAri va fi stabilitA modalitatea cea mai eficientA de comunicare.

El a spus cA dezvoltarea acestui tip de comunicare este necesarA cu atIt mai mult cu cIt In perioada examenului de Bacalaureat Si a Testelor NaTionale este necesarA transmiterea unor informaTii Si situaTii statistice In timp scurt.

BarbA a precizat cA In prezent se lucreazA Si la actualizarea site-ului Inspectoratului Scolar JudeTean Suceava urmInd ca In paginile acestuia sA fie postate atIt date de interes public, documente Si adrese emise de MEd.C care trebuie transmise unitATilor Scolare, cIt Si legislaTia specificA domeniului InvATAmIntului preuniversitar .