Stomatologul Gospodaru vrea preSedintia organizatiei municipale Suceava a PNL

El deTine Si In prezent aceastA funcTie InsA cu titlu interimar. Gospodaru a preluat Sefia organizaTiei municipale Suceava a PNL de la Angela Zarojanu dupA alegerile locale de anul trecut. Zarojanu a fost schimbatA din funcTie In urma deciziei Biroului Permanent JudeTean al partidului imediat dupA ce a cIStigat funcTia de viceprimar al municipiului Suceava. Cei de la judeT i-au imputat acesteia faptul cA a colaborat cu PSD la alegerea funcTiilor de viceprimar al municipiului Suceava. Gospodaru a trecut In revistA cIteva elemente care Il recomandA pentru cea mai importantA funcTie In cadrul organizaTiei municipale Suceava a PNL. In primul rInd activitatea pe care am desfASurat-o dupA preluarea interimatului, modul In care am organizat alegerile generale Si mitingul domnului BAsescu la care au participat circa 20.000 de suceveni. De asemenea importante sunt vechimea In partid Si funcTiile pe care le-am deTinut de-a lungul timpului, a spus Gospodaru. El nu exclude posibilitatea sA aibA unul sau mai mulTi contracandidaTi eventualii doritori putIndu-se Inscrie In cursA chiar In ziua alegerilor. Viitorul Birou Permanent Municipal va avea In componenTA 15 persoane din care un preSedinte, patru vicepreSedinTi, un secretar, un trezorier Si opt membri. La conferinTa municipalA de alegeri sunt aSteptaTi aproximativ 400 de delegaTi.