Sefi de subunitATi ale DGFP Suceava demiSi din funcTii

Printre cei trei demiSi se aflA Seful AdministraTiei FinanTelor Publice Comunale Suceava, PetricA Murariu, directorul DGFP Suceava, Liviu Ostafi apreciind cA este nemulTumit de activitatea pe care acesta a avut-o In ultima perioadA, urmInd sA fie Inlocuit dupA ce revine din concediu.

Directorul DGFP Suceava a mai anunTat cA IncepInd cu data de 1 aprilie a.c. a fost demis din funcTie Si Seful AdministraTiei FinanTelor Publice OrASeneSti din Siret, Mihai Livadaru, el fiind locuit cu Felicia BAliniSteanu. Liviu Ostafi a afirmat cA Seful AFPO Siret este administratorul unei firme care are deschise mai multe firme care comercializeazA piese auto second-hand, bAuturi alcoolice Si alte produse. De la 1 aprilie a fost schimbat din funcTie Si Seful AdministraTiei FinanTelor Publice din RAdAuTi, Eugen Urse, el fiind Inlocuit de Silvia Smighelschi.

Seful DGFP Suceava a mai precizat cA Si In perioada urmAtoare vor continua acTiunea de verificare a activitATii Sefilor unitATilor fiscale din judeT, iar In cazul In care aceStia nu Si-au Indeplinit criteriile de performanTA vor fi schimbaTi din funcTie.