ANUNŢ CONCURS Direcţia Silvică Suceava, 23 martie 2015

Direcţia Silvică Suceava organizează în data de 17.04.2015, ora 10, la sediul său, CONCURS etapa a II-a pentru ocuparea postului de şef birou juridic în aparatul central al direcţiei.

Condiţii de participare:
– studii superioare juridice;
– vechime minimă în specialitate juridică: 4 ani;
– cunoştinţe de operare pe calculator.

Constituie avantaj:
– experienţa în instanţă
– permis de conducător auto
– disponibilitate la munca peste program.

Postul reclamă şi deplasări în judeţ şi în ţară.

Concursul se va desfăşura potrivit Metodologiei prevăzută în Anexa nr.10 la Contractul Colectiv de Muncă al R.N.P.- Romsilva nr.215/2014 şi va consta în probă scrisă (test grilă) şi interviu. Pentru a fi admişi la interviu candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 7,00 la proba scrisă.
Înscrierile se fac la secretariatul Direcţiei Silvice Suceava, până la data de 15.04.2015, ora 16.30, depunând următoarele documente:
a. cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant respectiv;
b. curriculum vitae (model european);
c. diploma ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie legalizată);
d. carnet de muncă (copie) şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
e. certificat de cazier judiciar;
f. buletin (carte) de identitate (copie);
g. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru muncă (de la doctor de medicina muncii);
h. recomandare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral.
Tematica şi bibliografia pentru concurs sunt afişate la avizierul direcţiei.

loading...