A crescut indicele de complexitate a cazului la SJU Suceava

Este foarte importantA£ aceastA£ crestere pentru cA£ noi primim bugetul de la Casa JudeteanA£ de SA£nA£tate InmulA¾indu-se indicele pe caz rezolvat cu cel de complexitate si cu numA£rul de bolnavi. Cum rectificA£rile de buget ar trebui sA£ se facA£ la 3 luni, si Casa ar trebui sA£ ne dea mai multi bani, dat fiind faptul cA£ a crescut indicele de complexitate, a declarat Merticariu.

El a spus cA prin Consiliul Medical s-a dat o mai mare importanta realizA£rii acestui indicator printr-o mai bunA£ organizare si gestionare a activitA£tii medicale In cadrul sectiilor