Electrica Suceava decupleazA de la reTea consumatorii cu mari datorii

Din cauza restanTelor de un miliard Si jumAtate de lei faTA de furnizorul acestui serviciu, un numAr de 1639 de consumatori casnici au fost decuplaTi de SDFEE Suceava.

Tot din cauza restanTelor, In martie au mai rAmas fArA energie electricA Si 218 mici consumatori Si mai mulTi agenTi economici mari consumatori. Dintre marii consumatori lAsaTi fArA energie electricA se remarcA Regionala CAi Ferate IaSi, care are debite de 52,8 miliarde de lei. In acest caz s-a decis numai decuplarea de la reTea a punctelor de consum care nu afecteazA siguranTa traficului feroviar. La 31 martie, Electrica Suceava avea de recuperat aproximativ 100 de miliarde de lei de la toate categoriile de consumatori, potrivit purtAtorului de cuvInt al Sucursalei Electrica, Dan Sumovschi.