In judetul Suceava incasAri record la bugetul de stat

ASa aratA un raport prezentat de directorul adjunct al DGFP Suceava, Mihai HorodincA. IncasArile In primul trimestru al acestui an au fost de 1.371 miliarde de lei, faTA de 1.299 miliarde de lei cIt s-a realizat In primele trei luni ale anului trecut. Am reuSit ca In primul trimestru sA atragem cu 72 miliarde de lei mai mult decIt perioada similarA a anului 2004, asta In condiTiile In care cota de impozitare la agenTii economici a scAzut de la 40% la 16%, a Tinut sA sublinieze Mihai HorodincA, care a mai adAugat cA In sumele prezentate nu sInt incluse Si IncasArile realizate In vama Siret. Directorul adjunct al DGFP Suceava a mai precizat cA In primul trimestru din 2005 au fost aplicate 47 de sechestre pentru recuperarea unor debite ale diverSilor agenTi economici, pentru o sumA de 204 miliarde de lei. Tot In aceastA perioadA au fost organizate 17 licitaTii din care numai trei s-au materializat In vInzarea unor bunuri, In acest fel recuperIndu-se 3 miliarde de lei.