Protest al apicultorilor suceveni In faTa Prefecturii

Protestatarii susTin cA efectueazA, anual, Sase-opt drumuri InsumInd Intre 1600 Si 1800 de kilometri, In perioada 15 aprilie-30 august, o micA distanTA fiind pe drumurile naTionale Si cA rovigneta pentru autovehiculele speciale pe care le folosesc pentru transportul stupilor este de 930 de euro. Apicultorul Eugen PIrTuc, a explicat cA apicultorii nu vor scutire de la plata rovignetei, ci doar sA plAteascA pentru zilele In care se deplaseazA cu stupii, arAtInd cA nu pot fi taxaTi cu aceleaSi sume ca transportatorii care efectueazA curse pe tot parcursul anului. Mai mulTi protestatari au arAtat cA muncesc toatA vara pentru a putea plAti taxa de drum care reprezintA contravaloarea unei tone de miere de albineNu cerem pomanA. Vrem sA plAtim, cinstit, doar pentru cIte zile de deplasare facem In fiecare an, a spus PIrTuc. El a adAugat cA sprijinul pentru apicultori este mic, iar prin plata taxei de drum se limiteazA veniturile obTinute din aceastA activitate care este astfel periclitatA. Mai mult, el a arAtat cA activitatea apicultorilor este mai mult decIt necesarA pentru agriculturA precizInd cA albinele realizeazA polenizarea culturilor. Polenizarea e mai mult de 60 la sutA din producTia agricolA, a mai spus PurTuc. Protestatarii au agitat pancarte pe care scria Apicultura IntregeSte agricultura, Taxa de rovignetA pe zile de deplasare sau Nu distrugeTi albinele. Ei au transmis un memoriu conducerii Prefecturii Suceava, dar atIt prefectul Orest Onofrei cIt Si subprefectul Alexandru BAiSanu nu se aflau In sediu.Apicultorii suceveni au spus cA In data de 14 aprilie va fi organizat Congresul Apicultorilor urmInd ca In 15 aprilie sA fie organizat, In faTa Guvernului, un protest similar.

Unii apicultori suceveni au anunTat cA vor merge la protestul de la BucureSti cu stupi de albine. In judeTul Suceava sInt aproximativ 600 de apicultori.