80 de milioane de lei amendA pentru lipsa casei de marcat

In momentul de faTA, In judeTul Suceava, la agenTii economici existA 8.000 de case de marcat, In condiTiile In care numArul total al firmelor este de aproximativ 15.000. Cu toate acestea considerAm cA numArul caselor de marcat existent este apropiat de cel care ar fi trebuit sA fie In teren, avInd In vedere cA nu toate firmele au ca obiect de activitatea comercializarea mArfurilor, a declarat directorul adjunct al DGFP Suceava, Mihai HorodincA.