AvalanSA de amenzi de la fisc asupra agenTilor economici suceveni

In urma verificArilor activitATii agenTilor economici suceveni s-a constatat cA foarte mulTi dintre aceStia au IncAlcat legislaTia fiscalA, motiv pentru care inspectorii fiscali au calculat Si au atras suplimentar la bugetul consolidat al statului suma de 50 miliarde de lei. Seful DGFP Suceava, Liviu Ostafi, a exemplificat cu un caz In care inspectorii fiscali la sesizarea PoliTiei de FrontierA au identificat un autoturism care transporta spre Suceava TigAri care nu erau marcate potrivit legislaTiei In vigoare. Au fost confiscate 2.500 pachete de TigAri, In valoare de 40 milioane de lei, fiind dispusA In acelaSi timp Si amendarea Soferului autoturismului care transporta marfa cu suma de 200 milioane de lei.