Ion Iliescu nu mai participA la ConferinTa JudeteanA a PSD Suceava

Iliescu va participa vineri la Vatican, la funeraliile Papei Ioan Paul al II-lea.

Alegerile din cadrul PSD Suceava vor fi conduse de preSedintele executiv al PSD, senatorul Octav CozmIncA, iar din partea conducerii centrale va fi prezent Si vicepreSedintele PSD, Nicolae VAcAroiu, preSedinte al Senatului.

Pentru preSedinTia PSD Suceava Si-au anunTat candidatura actualul preSedinte, Gavril MIrza, Si foStii deputaTi Dorel Petru CrAciun Si Mihai Vitcu.