Consilierul local liberal Radu Vatafu critica lipsa de activitate a PNL Suceava

El Si-a anunTat candidatura miercuri, Intr-o conferinTA de presA, la o zi dupA anunTul fAcut de Gospodaru, cel care deTine In prezent preSedinTia organizaTiei, dar cu titlu interimar. VAtafu a spus cA s-a hotArIt sA candideze la dorinTa alegAtorilor din Burdujeni Si a organizaTiei de tineret dar Si de dragul competiTiei. In PNL, a menTionat VAtafu, trebuie sA fie concurenTA Si nu candidaturi unice. M-am hotArIt sA candidez din mai multe raTiuni. OdatA din dorinTa alegAtorilor care mA cunosc Si cu care am muncit In campania electoralA la alegerile locale In mod direct apoi pentru cA trebuie sA fie o competiTie Si o concurenTA In PNL. ASa este normal. Suntem un partid liberal Si nu putem sA mergem pe candidaturi unice, a afirmat aspirantul la funcTia de preSedinte. Potrivit lui VAtafu, calitatea de consilier municipal, este un atuu important care Il IndreptATesc sA candideze la cea mai tare funcTie In PNL Suceava. Un alt motiv pentru care am acceptat sA mA Inscriu In cursA este Si faptul cA fiind consilier municipal eu reprezint organizaTia municipalA. Aceasta reprezintA municipiul, primarul, deci este firesc sA se angajeze In aceastA cursA un consilier. Proiectele politice pe care eu le voi demara sunt In deplinA concordanTA cu condiTiile Si cu programul administrativ. Nu se pot rupe aceste douA aspecte, cel politic Si cel administrativ deoarece avem o responsabilitate faTA de alegAtori, a explicat VAtafu. El a spus cA Inainte de a lua decizia de a candida s-a consultat cu primarul Sucevei, Ion Lungu considerInd cA ar fi corect Si normal ca acesta sA-l susTinA. VAtafu are pregAtiTi Si oamenii cu care va conduce organizaTia accentul fiind pus pe tineri. Din cei 15 membri ai Biroului Municipal Sase ar urma sA fie seniori iar restul tineret. De 15 ani Incoace tinerii care activeazA In partid au ajuns la o fazA In care nu mai doresc sA fie folosiTi numai In anumite momente ci sA se implice. Implicarea poTi s-o faci In momentul In care Il introduci In sistem, In organizaTie, unde trebuie datA Si puterea ca sA-Si poatA etala calitATile Si aptitudinile, dinamismul, a spus VAtafu. Pe lista lui VAtafu se aflA printre alTii DAnuT Lupuleac, Marcu RAzvan, Vasile Bilius, Borsei Consuela, Si Viorel Seredenciuc, Vasile Monacu, Alin Popescu, Adrian Oprea Si Nicolae GheaTA. Pretendentul la Sefia PNL Suceava nu a scApat prilejul de arunca cIteva sAgeTi asupra contracandidatului sAu. VAtafu a spus cA sub conducerea lui Gospodaru nu a existat viaTA de partid la nivelul organizaTiei Si nici management corespunzAtor. In plus, comunicarea dintre actualul preSedinte interimar Si tinerii partidului a avut de suferit, In sensul cA nu a fost prea bunA. Am spus-o imediat Si dupA debarcarea doamnei Zarojanu Si desfiinTarea Biroului cA noi totuSi trebuia sA facem alegeri. Interimatul nu InseamnA un lucru bun Si nu poate lucra. Am fost adeptul sA facem alegeri mai demult.

Nu pot sA aduc acuze cA s-a lucrat prost sau nu Stiu cum. Ce pot sA spun este cA nu s-a lucrat organizat. A lipsit managementul. Nu a fost nici viaTA politicA Si e bine cA s-a hotArIt sA se facA alegeri sA se punA punct acestei situaTii. Era un Birou de cinci persoane, iar In perioada aceea nu s-au mai fAcut primiri In partid. Au fost amInate primirile In partid. ASa ceva nu trebuia sA se IntImple, a declarat VAtafu. El a Tinut sA mai spunA cA sunt un om liber nu sunt nici omul lui Zarojanu nici omul lui Gospodaru Si cA dorinTa lui este aceea de a face o structurA sAnAtoasA. Dan Gabriel Gospodaru a preluat Sefia organizaTiei municipale Suceava a PNL de la Angela Zarojanu dupA alegerile locale de anul trecut. Zarojanu a fost schimbatA din funcTie In urma deciziei Biroului Permanent JudeTean al partidului imediat dupA ce a cIStigat funcTia de viceprimar al municipiului Suceava. Cei de la judeT i-au imputat acesteia faptul cA a colaborat cu PSD la alegerea funcTiilor de viceprimar al municipiului Suceava.