Centru secret de tranzit pentru minorii abuzaTi deconspirat de oficiali

ASezAmIntul a fost construit Si amenajat printr-un proiect al OrganizaTiei SalvaTi Copiii RomAnia. Acest centru are rolul de a proteja copiii abuzaTi prin muncA sau sexual In TArile din Occident, iar la deschiderea oficialA, preSedintele organizaTiei SalvaTi Copiii RomAnia, Camelia Iordache, a declarat cA locaTia acestui centru este confidenTialA din dorinTa de a apAra intimitatea copiilor Si a-i proteja de reTeaua de traficanTi, evitIndu-se astfel unul dintre pericolele retraficArii. VicepreSedintele CJ Suceava Stela Acatrinei, care coordoneazA activitatea de protecTie a copilului la nivel judeTean, a declarat, joi, cA abia la inaugurare a aflat cA locaTia acestui centru trebuia sA fie secretA Si a arAtat cA a fost surprinsA de faptul cA la aceastA manifestare erau numeroase persoane Si chiar presa. Abia cInd am ajuns acolo am aflat de regimul secret. Am fost surprinsA cA era Si presa de faTA, a spus Acatrinei care a precizat cA invitaTiile au fost fAcute de reprezentanTi ai organizaTiei SalvaTi Copiii RomAnia. Ea a apreciat cA pentru informarea publicului privind existenTa acestui centru era suficientA o conferinTA de presA sau un comunicat de presA TinInd cont cA trebuia pAstrat secretul locaTiei.

Centrul de tranzit a fost InfiinTat In cadrul Programului de Interes NaTional intitulat Servicii de asistenTA Si reintegrare pentru copiii victime ale traficului sau neacompaniaTi, valoarea investiTiei fiind de 1,35 miliarde de lei, a mai spus Acatrinei. Ea a precizat cA In aceastA instituTie copiii abuzaTi vor primi asistenTA socio-medicalA, consiliere psihologicA Si juridicA pInA la reintegrarea In familiile din care provin, arAtInd cA In prezent sInt In lucru 87 de dosare cu copii din zona Moldovei, unii fiind din judeTul Suceava, care au fost traficaTi Si exploataTi prin muncA sau sexual In TArile din vestul Europei.