Sefa Centrului de Plasament din RAdAuTi va fi repusa in functie

Ei Ii fusese desfAcut contractul individual de muncA, la sfIrSitul lunii ianuarie, din motive disciplinare, In urma anchetei interne fAcute de cAtre DirecTia pentru ProtecTia Copilului, dupA ce o minorA internatA In centrul de la RAdAuTi a fost violatA de un individ din afara instituTiei, iar altele douA au fost speriate de acelaSi personaj. Cristina Hreceniuc a atacat decizia In instanTA, deoarece a apreciat cA mAsura luatA Impotriva ei este mult prea drasticA. Ea a susTinut cA a informat IncA din decembrie trecut DirecTia de ProtecTie a Copilului despre activitatea defectuoasA a unor angajaTi din Centrul de Plasament pe care-l conducea. TotodatA, fostul director a spus cA responsabilitatea In cazul celor trei minore aparTine supraveghetorilor care nu Si-au Indeplinit atribuTiile de serviciu. Tribunalul Suceava a stabilit anularea deciziei de desfacere a contractului de muncA, cu nulitate absolutA. VicepreSedintele Consiliului JudeTean, Stela Acatrinei, a declarat cA In baza hotArIrii instanTei, Cristina Hreceniuc va fi repusA In funcTie Si a precizat cA potrivit legislaTiei vor fi achitate Si drepturile salariale de care fostul Sef al centrului din RAdAuTi nu a beneficiat. La rIndul sAu, Cristina Hreceniuc a declarat cA va reveni pe funcTie, dar pentru scurt timp.